Všetky aktuality

Oslava 25-teho výročia založenia firmy NUBIUM

Nezabudnuteľná oslava 25-teho výročia založenia firmy NUBIUM.
Pozvaní: obchodní partneri, mediálne agentúry, priami klienti.