Všetky aktuality

Ing. Jana Zedníková, MBA SATUR TRAVEL, a.s.

satur

Naša spolupráca trvá už viac ako 10 rokov, čo je dôkazom toho, že je
založená na spoľahlivosti, ponuke kvalitných plôch, flexibilných službách a
milého až priateľského prístupu.