Všetky aktuality

Matej Tomandl, Media and Digital Services

MDS

Bezproblémová a profesionálna spolupráca, ľudský prístup a otvorená komunikácia. Uľahčuje ju nielen snaha spolupracovať, ale aj pomáhať.