Najpopulárnejšia Najznámejšia forma outdoor reklamy

Billboardy. 3722 plôch po celom Slovensku je pripravených pre Vašu kampaň.

Rozmery

5100x2400 mm

Osvetlenie

nie

Technická dokumentácia

01.

VÝBER LOKALÍT

Pripravíme Vám zoznam dostupných billboardov v rámci Vami zadaných lokalít

02.

CENOVÁ PONUKA

S rešpektom k Vášmu rozpočtu a cieľu kampane, nastavíme ideálnu cenovú politiku

03.

REALIZÁCIA KAMPANE

Vaše grafické podklady vytlačíme a vylepíme. Kampaň môže začať